EHBO bij speelplaatskwaaltjes en speelplaatsongevallen


Een ongeval, het is zo gebeurd!
#120430
#Opleiding #Beauty en wellness

Introductie

Leerkrachten, mensen die instaan voor toezicht van kinderen op een speelplaats worden frequent geconfronteerd met kleine ongevallen die soms eenvoudig kunnen worden opgelost, of net moeten doorverwezen worden voor medische hulpverlening. Wanneer maak je nu het onderscheid? Wie beslist er hoe dringend of urgent de kwaal is? Hoe ga je om met klachten van een kind/jongere en hoe schat je dit nu in?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Scholen, kinderopvanginitiatieven, jeugdbewegingen, begeleiders van kampen, sportbegeleiders, ...

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Aan de hand van waarheidsgetrouwe situaties leer je de situaties op te vangen.

wonden-ongeval-bewusteloos-bew-1-1_2012-430.jpg
wonden-ongeval-bewusteloos-bew-1-3_2012-430.jpg
wonden-ongeval-bewusteloos-bew-1-2_2012-430.png

Programma

  • Kunnen evalueren wanneer een kind/jongere/volwassene dringende medische hulp nodig heeft.
  • De ernst van klachten van een kind/jongere kunnen inschatten.
  • Enkele veel voorkomende klachten en verschijnselen nader bekijken en leren onderscheid    maken tussen een medische urgentie en een banale kwaal of klacht.
  • Enkele levensbedreigende alarmsignalen bij kinderen/jongeren leren traceren en verwerken zodoende snel en doordacht te kunnen optreden.
  • De inzet van een huisarts of spoedgevallendienst leren bepalen zodat niet nodeloos hulpdiensten of spoedgevallendiensten worden ingezet.