Differentiatie onychomycose (schimmelnagel)


Theoretische bijscholing voor voetverzorgers over schimmelnagel
#200315
#Opleiding #Beauty en wellness

Omschrijving

Het doel van deze theoretische bijscholing is het opdelen van mogelijke pathologieën bij een nagel die eruitziet als onychomycose.

De verschillende pathologieën waaronderonychomycose, onycholyse, onychauxis, atrofische nagels zullen uitgebreid besproken worden. Hier wordt ingegaan op oorzaken, gevolgen, preventie en behandelwijzen.

Aan de hand van gevalstudies zal een behandelingsplan opgesteld worden. Interdisciplinair werken wordt benadrukt, mogelijke doorverwijzingen worden aangehaald alsook de manier van aanschrijven.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionals die actief zijn in de sector.

Bijkomende info

De opleiding geeft recht op 20 accreditatiepunten voor GVV-kwaliteitslabel (BVV).

Indien de opleiding online wordt aangeboden dan geeft deze recht op 10 accreditatiepunten.

Programma

  • Theorie (oorzaken, gevolgen, preventie en behandeling) van onychomycose, onycholyse, onychauxis, atrofische nagels
  • Behandelingsplan opstellen op basis van gevalstudie
  • Interdisciplinair werken en doorverwijzen