#160104
#Opleiding #Beauty en wellness

Bracci Massage Vervolg

Omschrijving

Bracci massage vormt een heuse meerwaarde in het professioneel arsenaal van elke beroepsfiere masseur. Na de eerste reeks van 3 sessies gaat een nieuwe deur open. Op algemene vraag van de deelnemers aan reeks 1, organiseren we een vervolg.

Dat de eerste reeks erg in de smaak viel bewijzen de tevredenheidscijfers die over alle rubrieken heen 90% halen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training richt zich naar beroepsbekwame masseurs, schoonheidsspecialistes en sportverzorgers.

Voorkennis

Enkel cursisten die training Bracci-massage (3 lessen) hebben gevolgd, kunnen instappen in deze vervolgtraining.

Bijkomende info

Naast het aanleren van de grepen wordt ook veel aandacht besteed aan de houding van de masseur, wat een goede ergonomische houding is heel erg belangrijk.

Programma

  • Aangeleerde technieken uit reeks 1 worden herhaald en bijgestuurd.
  • Vragen ivm handelingen en houding worden beantwoord.
  • Per lichaamsdeel worden extra grepen aangeleerd om je massage nog meer te kunnen afstemmen op de behoeften van je klant.
  • Ook sacrum, gluteus maximus, piriformis, quadriceps komen in deze reeks aan bod.