#100104
#Opleiding #Beauty en wellness

Bemiddeling in de zorgsector NIEUW

Omschrijving

Als professional in de zorgsector heb je geregeld te maken met personen die naar aanleiding van een nieuwe wending in het leven problemen of moeilijkheden ondervinden. Alvorens de stap te zetten naar een advocaat of een rechtzaak te beginnen zijn er vaak nog verschillende alternatieven die voor de betrokkene mogelijke oplossingen kunnen aanreiken. Vaak wil je als hulpverlener de betrokkenen een eerste stap helpen zetten naar deze oplossing maar ben je niet volledig op de hoogte van de verschillende mogelijkheden en alternatieven die men hierbij kan aanreiken. Bemiddeling is een procedure die in deze context in de zorgsector dan ook nog maar weinig gekend is.

Deze opleiding belicht de verschillende mogelijkheden, juridische aspecten, tegemoetkomingen en alternatieven die bemiddeling biedt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot professionele medewerkers uit de zorgsector die als eerstelijns zorgverlener in contact komen met problemen waar bemiddeling een oplossing kan bieden zoals verpleegkundigen, sociaal assistenten, zorgcoördinatoren, medewerkers van jeugdcentra's en CLB's, welzijnswerkers, mantelzorgers, OCMW medewerkers, ...

Voorkennis

Als professional binnen de zorgsector heb je rechtstreeks of onrechtstreeks ervaring met de dagelijkse realiteit van zorgvragen.

Programma

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van eerstelijns hulpverleners

- Preventie en bemiddeling

- Alternatieven binnen de sociale dienstverlening

- Bemiddeling bij zorgsituaties

- Bemiddeling bij conflicten

- De taak van de professionele bemiddelaar

- Juridische aspecten

Mieke Vanwalleghem is advocaat en erkend bemiddelaar.