#040737
#Opleiding #Beauty en wellness

Ayurveda: inzichten in het leven

Introductie

Het opleidingstraject Ayurveda wordt in een modulaire vorm aangeboden.

Beide modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Ayurveda: inzichten in het leven: 15 lessen (deze module)

Ayurveda: massagetechnieken: 15 lessen

Omschrijving

Ayurveda staat voor Ayur (leven) en veda (weten). Traditioneel vertaalt als de "kennis van het leven".

Deze module geeft je de basisinzichten van de Ayurveda omtrent voeding en leef-gewoonten, zowel praktisch als theoretisch.

Weten hoe het leven in elkaar steekt, is één van de belangrijkste facetten in de Ayurveda. Het is een levenswijze die het kennen van het hele bestaan, herkennen van energetische principes als uitgangspunt heeft.

Ayurveda bevat een aantal onderzoekstechnieken die gebaseerd zijn op het rechtstreeks zintuigelijk observeren. Het stellen van vragen, het bekijken en het voelen leveren informatie op die door kennis van de 20 kwaliteiten, de 5 elementen, de 3 doshas, ... geïnterpreteerd kunnen worden.

We bekijken de mens vanuit een ander, meer energetisch standpunt dan de academische geneeskunde en het gaat hier dus niet over het stellen van een diagnose.

Het energetisch evenwicht is volgens ayurveda de basis van een goede gezondheid, het behouden of herstellen ervan voorkomt ziekte.

Het begrijpen van de ritmes of energetische schommelingen die dagelijks, seizoensgebonden of leeftijdsgebonden optreden geeft inzicht om met bepaalde handelingen, voedingsmiddelen of therapeutische technieken dit evenwicht te behouden of te herstellen.

In deze 15 lessen komen zowel theoretische principes als praktische oefeningen naar observatie en onderzoek aanbod.

De voedingsleer en het advies naar levensstijl zijn 2 instrumenten als antwoord op een mogelijk onevenwicht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot mensen die professioneel bezig zijn met massages, zoals cursisten beroepsbekwaamheid masseur, sportverzorgers, schoonheidsspecialisten, kinesisten en mensen die met een zelfstandige massagepraktijk.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Ervaring met lichaamswerk is wel een meerwaarde maar geen noodzaak.

ayurveda-1-1_2004-737.jpg
ayurveda-1-2_2004-737.jpg

Programma

  • Ayurvedische visie op de mens
  • onderzoeksmethodes
  • theorie achter de behandeling
  • voedingsleer

Jens Keygnaert kreeg van huis uit belangstelling voor voeding, yoga, aromatherapie en 'oudere' geneeswijzen mee. Na een klassieke opleiding kinesitherapie besloot hij daar dieper op in te gaan en volgde o.a. in Parijs opleidingen in Ayurveda, yoga, kerala-massage enz.