Mobiliteitsexpert: Verkeer en maatschappij


Slimme mobiliteitsoplossingen
#180335
#Opleiding #Auto

Introductie

Mobiliteit is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Steeds meer voertuigen worden aangekocht met als gevolg: meer files en wegenwerken op onze Belgische wegen. Door de continue evolutie van onze markt zitten we nu op een kantelmoment aangaande mobiliteit.

Bedrijven en particulieren zetten veel meer in op autodelen dan het effectieve gebruik ervan. We staan aan de wieg van zelfrijdende auto's, multimobiliteit en elektrische fietsen winnen in stadskernen meer en meer aan belang en steden starten met de invoering van lage-emissiezones.

Dit ondernemerschapstraject biedt een antwoord op de behoefte naar slimme mobiliteitsoplossingen waarmee onze maatschappij reeds enige tijd mee worstelt. De mobiliteitsexpert brengt soelaas door een rechtstreekse impact te creëren op de welvaart en economische situatie van organisaties en personen. Hij of zij zal specifieke mobiliteitsoplossingen, met inbegrip van concrete producten en diensten, als commercieel winkelhouder of zelfstandig expert aanbieden in de markt.

Omschrijving

Verkeer en maatschappij is de eerste module van het traject mobiliteitsexpert. Deze module kan gevolgd worden samen met de andere module agrarische en stedelijke mobiliteit of de module verkeer en techniek. Elk van deze drie modules kunnen onafhankelijk van elkaar gevolgd worden. Je moet dus niet noodzakelijk de module verkeer en maatschappij gevolgd hebben om bijvoorbeeld in te schrijven in de module verkeer en techniek.

In de module verkeer en maatschappij is het de bedoeling om the bigger picture van onze mobiliteit in België (en andere landen) te gaan schetsen. We kijken hoe onze mobiliteit zich ontwikkeld heeft gedurende de jaren heen in verschillende gebiedne en hoe we ons met welke vervoersmiddelen hier kunnen gaan verplaatsen. We bestuderen de laatste trends van het MaaS-verhaal en bekijken hoe bedrijven in hun HR meer en meer het aspect mobiliteit moeten (en kunnen) integreren.

Het exacte programma van deze module vindt je onder het tabblad 'programma'.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Medewerkers steden en gemeenten
 • Provinciale en ministriële diensten
 • Politieinstanties
 • Stedenbouwkundigen
 • Studiebureaus
 • Medewerkers bouwsector
 • Rijscholen
 • Verzekeringsmedewerkers
 • Taxibedrijven
 • Wegenconstructeurs
 • Preventieadviseurs en mobiliteitsverantwoordelijken
 • Toekomstige mobiliteitsconsultants- of researchers
 • Beleidsmedewerker mobiliteit
 • Internationale instellingen
 • Sindici

Voorkennis

Voor het volgen van deze module is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Verkeer en maatschappij

 • Interactie andere vervoersmodi vs. klassieke wagen
 • Opbouw verkeers- en vervoerssysteem
 • Mobiliteitsbeleid regering
 • Verkeerskundige ontwikkelingen: parkeerdrukte, files, fiets- en autobeleid, rekeningrijden
 • Maatschappelijke veranderingen en impact op verkeer
 • Klimatologische impact op het verkeer
 • Verkeer in België vs. Internationaal
 • Duurzaamheidsaspect van onze mobiliteitsvormen: hoe verkeersveiligheid verhogen/realiseren,...
 • E-mobility ontwikkelingen + vergelijking met CNG, waterstof, biobrandstoffen,...
 • Transport en logistieke basisbeginselen
 • Rol openbaar vervoer
 • Gedragsveranderingen in het verkeer (invloed stress, privé, intoxicatie)
 • Deeleconomie en innovaties: auto-fiets-scooter
 • Ridecharging: van ownership naar usership
 • Ontwikkeling mobiliteitsmanagement op bedrijfsniveau (mobiliteitsbudget, bedrijfsfietsen, ...)
2018-335-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Deze module zal gegeven worden door een expert die werkzaam is bij Traxio.

Traxio, de federatie van de autosector en de aanverwante sectoren, is tevens medepartner van deze opleiding.