Eenjarige praktijkcursus boekhouden voor de kleine onderneming


Praktisch inzicht in een eigen dubbelvoudige boekhouding
#060480
#Opleiding #Accountancy

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Stap voor stap leer je een eigen, eenvoudige boekhouding te voeren.
Je krijgt deskundig inzicht in het systeem van dubbele boekhouding en je leert om de vragen en vaktaal van de boekhouder beter te begrijpen.

Omschrijving

Je leert de boekhouding van een zaak op een deskundige manier te voeren en zelf je belastingaangiftes en balans op te maken.
Op een eenvoudige manier kan je een eigen boekhouding voeren. Je begrijpt de vaktaal en vragen van je boekhouder beter.
Er wordt les gegeven door docenten met een ruime praktijkervaring, waardoor de opgedane vaardigheden en kennis direct toepasbaar zijn in je eigen (toekomstige) zaak of job.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Je hebt een eigen zaak opgericht en als kleine zelfstandige wil je ook boekhoudkundig het heft zelf in handen nemen.
Je bent een meewerkende partner die ook wil instaan voor de boekhouding van de onderneming.
Of je wilt met inzicht meepraten met de boekhouder die voor jou het boekjaar afsluit en de fiscale aangifte opstelt.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

 • Boekhouden en bedrijfsadministratie - 76u
  • Aankoopverrichtingen
  • Verkoopverrichtingen
  • Aan- en verkoopjournaals
  • Financiële verrichtingen
  • Proef- en saldibalans
  • Opmaak van resultatenrekening
  • Specifieke technieken bedrijfsadministratie: loon- en weddenstaat, personeelsadministratie
 • Personenbelasting - 16u
  • Algemene begrippen
  • Structuur personenbelasting
  • Aangifteformulier personenbelasting met oefeningen
 • BTW - 28u
  • Basisbegrippen BTW - wetgeving
  • Werkingsmechanisme BTW
  • Inleidende begrippen rekening courant
  • Levering van goederen en diensten
  • Maatstaf van heffing voor handelingen in België
  • Basisbegrippen intracommunautaire handel
  • Basisbegrippen invoer/uitvoer
  • Tarieven
  • Aftrek van voorbelasting
  • Verplichtingen van de BTW - belastingplichtige
  • BTW - aangifte
  • BTW - listing
 • Sociale wetgeving van de zelfstandige - 8u
  • Sociale documenten i.v.m.:
  • aanwerving van personeel
  • loonadministratie
  • RSZ -aangifte

TOTAAL: 128u

Begindatum Lesdata
05/10/2021 Bekijk lesdata

Locatie

 • Syntra West Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Getuigschrift

Wie regelmatig de lessen volgt en deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.