Boekhouder - voltijdse dagopleiding


Actief en passief, boek je toekomst in anderhalf jaar!
#080523
#Opleiding #Accountancy

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Als je de opleiding met succes beëindigt, ontvang je het diploma "Boekhouder", erkend door de Gemeenschapsminister bevoegd voor Middenstands- en KMO-opleiding en afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming (VLAO) - Syntra Vlaanderen.
Het diploma wordt enkel toegekend aan deelnemers die:

  • regelmatig de lessen bijwonen,
  • slagen voor de examens die afgenomen worden van de verschillende vakken,
  • een eindwerk maken en het met succes verdedigen voor een jury.

Met het diploma "Boekhouder" bij Syntra kom je in aanmerking om bij het ITAA de procedures in te leiden die noodzakelijk zijn om het beroep als zelfstandig accountant te mogen uitoefenen.

Introductie

Plaats: campus Brugge
Duur: 1,5 jaar
Lesdagen: Ma tot vrij
Stage: 12 weken (38uur/ week)

Lesmethodologie: Klassikaal en Online

Je dient in het bezit te zijn van een een laptop of pc met micro en headset

Dit traject is in herwerking!

Het beroep boekhouder is al lang geen saaie bedoening meer. Een goede boekhouder staat centraal in het financiële luik van een onderneming en als vertrouwenspersoon kan het hele bedrijf op hem rekenen. Als boekhouder ben je sterk in cijfers en het analyseren ervan. Deze opleiding bevat geen eindeloze stroom theorie, maar staat bol van concrete praktische toepassingen. Dat kan tellen!

Je leert de boekhouding te voeren van een éénmanszaak tot een vennootschap. Aan het eind van de rit kun je jaarrekeningen neerleggen, weet je alles van financiële ratio's en financieringstechnieken en ken je het fijne van fiscaliteit (zowel personen- als vennootschapsbelasting).

Omschrijving

De voltijdse dagopleiding 'Boekhouder' is een gespecialiseerde en kwaliteitsvolle opleiding die alle aspecten behandelt die een boekhouder moet beheersen om het beroep uit te oefenen conform de wetgeving en de voorschriften van de beroepsvereniging.

De basis van deze opleiding wordt gevormd door:

  • boekhouden
  • fiscaliteit (btw, personen- en vennootschapsbelastingen).

Je krijgt naast een doorgedreven opleiding boekhouden en fiscaliteit ook praktische vakken als analyse van de jaarrekening, financiering, burgerlijk- en handels- en vennootschapsrecht.

De opleiding boekhouder binnen Syntra West is heel praktijkgericht. De docenten hebben een grondige praktijkervaring die ze verwerken in hun lessen. Geen overbodige theorieën, maar een up-to-date praktijkcursus.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Als je werken met getallen boeiend vindt, interesse hebt in de financiële organisatie van een onderneming, ben je de geschikte persoon om als boekhouder aan de slag te gaan. Het beroep van boekhouder is helemaal niet de saaie bezigheid waarvoor velen het houden. Integendeel. Dit vormt een levend geheel waar je als boekhouder een centrale rol in speelt.

Deze opleiding richt zich naar:

  • Pas afgestudeerden uit het secundair onderwijs die nog eens 3 jaar studeren voor een  bachelor niet zien zitten. Op anderhaljaar tijd kan je het diploma boekhouder in handen hebben.
  • Studenten die gestart zijn aan de hogeschool maar daar hun draai niet vinden.
  • Iedereen die geïnteresseerd is om een diploma boekhouden te behalen en die klassikaal dagonderwijs verkiest boven avondonderwijs.

Voorkennis

Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. Alle leerstof wordt vanaf nul opgebouwd.

Toelatingsvoorwaarden

  • Cursisten die deze opleiding willen volgen, moeten minimum een diploma hoger secundair onderwijs (6 jaar ASO, 6 jaarTSO of 7 jaar BSO) hebben behaald.
  • Cursisten die niet over een diploma HSO beschikken, dienen een computertest af te leggen: deze test vereist geen voorkennis. De test gaat na of de kandidaat de nodige maturiteit en algemene basisvaardigheden bezit om de opleiding met succes te volgen en te beëindigen. Neem voor de start van de cursus contact op met de campus voor meer informatie.

Methodologie

Deze opleiding wordt aangeboden in een blended leervorm met andere woorden bieden wij grotendeels de cursus klassikaal aan maar zal er ook een deel online verlopen.

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en jij dus ook.

De opleiding gaat dan gewoon door als interactieve webinar!

Zo blijf je nooit op je leerhonger zitten.

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandel je er online binnen.

Startdatum en -uur blijven dezelfde.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.

Het is alsof je fysiek in de zaal aanwezig bent.

boekhouder-1-3_2008-523.jpg
boekhouding-1-2_2008-523.jpg
boekhouder-1-1_2008-523.jpg

Programma

Wij zijn momenteel hard aan werk om het programma te herwerken.

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn.

Kennismaking met de praktijk

Een contact met de praktijk maakt integraal deel uit van het opleidingsconcept 'Voltijdse dagopleiding boekhouder' bij Syntra West. In de loop van de opleiding zijn er in totaal 12 weken stage voorzien. Dit laat toe om de tijdens de lessen opgedane kennis te toetsen aan de dagelijkse praktijk. Deze stage wordt doorlopen aan het einde van de opleiding vanaf september tot december.
De stage kan worden gedaan bij een boekhoudkantoor of bij de financiële afdeling van een bedrijf. Enkel bedrijven die personeel in dienst hebben en die een jaarrekening moeten neerleggen komen als stageplaats in aanmerking.