Afsluiten boekjaar


Stel de jaarrekening op tot tevredenheid van alle partijen. Op locatie of via live webinar.
#040486
#Webinar #Accountancy

Omschrijving

Het is een steeds terugkerende zorg voor de verantwoordelijken van de boekhouding om deze oefening te maken tot tevredenheid van alle partijen.
Je moet de jaarrekening opstellen volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid, op de fiscaal voordeligste manier, erover wakend dat ze een stevige argumentatie vormt bij de kredietonderhandeling met de bankier. Je jaarrekening moet vertrouwen scheppen bij leveranciers en klanten. Daarbij mag je in geen geval uit het oog verliezen dat ook de aandeelhouders tevreden moeten zijn over het resultaat.

Zijn al deze standpunten wel te verenigen in deze ene oefening? Is het mogelijk te beantwoorden aan de 'volledigheid' en 'getrouwheid' en daarbij toch fiscaal te optimaliseren?
Dit seminarie geeft je antwoorden op je vragen die je in dit verband hebt. Je leert hoe je, op de meest voordelige manier, van het boekhoudkundige naar het fiscale resultaat evolueert.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit seminarie richt zich naar:

 • interne boekhouders die samenwerken met een externe accountant voor de afsluiting van het boekjaar
 • medewerkers in accountantskantoren die in de toekomst jaarafsluitingen moeten uitvoeren

Voorkennis

Kennis dubbel boekhouden en vennootschapsbelasting is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij ITAA.

afsluiten-boekjaar-2-1_2004-486.jpg

Programma

Deel 1: De optimale boekhoudkundige afsluiting

In dit deel gaan we eerst dieper in op de boekhoudkundige afsluiting:
De opmaak van een inventaris, de waardering van bepaalde activa en passiva, het boeken van overlopende rekeningen, dubieuze vorderingen, aanleggen van voorzieningen, resultaatverwerking, ...

Naast het wettelijk kader worden alle inventaris- en controleverrichtingen in detail besproken. Dit onderdeel is zeer praktijk gericht zodat de deelnemers na het volgen er van goed gewapend zijn om alle noodzakelijke boekingen in het kader van de jaarafsluiting uit te voeren.

Deel 2: De optimale fiscale afsluiting: bespreking van de balans en de resultatenrekening vanuit het W.I.B. 1992

 • Activa:
  • oprichtings- en herstructureringskosten
  • afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen
  • bijkomende kosten i.v.m. onroerende goederen
  • investeringsaftrek
  • meerwaarden op financiële vaste activa
  • renteloze of goedkope vorderingen
  • waardering voorraden
  • overlopende rekeningen
 • Passiva:
  • kapitaal en uitgiftepremies
  • herwaarderingsmeerwaarden
  • verwerving eigen aandelen
  • reserves en kapitaalsubsidies
  • voorzieningen voor risico's en kosten
  • r/c bedrijfsleiders
  • herkwalificatie van intresten
  • renteloze of goedkope leningen
  • overlopende rekeningen
  • aftrek risicokapitaal
  • investeringsreserve
 • Resultatenrekening:
  • autokosten en voordelen van alle aard
  • representatiekosten
  • sociale voordelen
  • liberaliteiten en abnormale en goedgunstige voordelen
  • fiches 281.50: wanneer opstellen?
  • onroerende voorheffing
  • aftrekbaarheid van intresten
  • overdraagbare verliezen
  • aanpassingen reserves
  • niet-aftrekbare belastingen

Deel 3: De jaarrekening bekeken door de bril van de revisor

 • de resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting
 • het opstellen van de neer te leggen jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting
 • mathematische en logische controles
 • criteria inzake de omvang van vennootschappen
 • criteria met betrekking tot benoeming van een commissaris
 • invullen van de jaarrekening

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 23/11/2021 09:00 12:00
donderdag 25/11/2021 09:00 12:00
dinsdag 30/11/2021 09:00 12:00
donderdag 02/12/2021 09:00 12:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078/353 653
 • Sofie@syntrawest.be

Prijsinfo

Je kunt er voor kiezen om deze opleiding te volgen op de campus of via live webinar. Kies je locatie.