#190254
#Opleiding #Accountancy
NIEUW

Afsluiten boekjaar (ism Cevora)


Stel de jaarrekening op tot tevredenheid van alle partijen

Omschrijving

Het is een steeds terugkerende zorg voor de verantwoordelijken van de boekhouding om deze oefening te maken tot tevredenheid van alle partijen.

Men moet de jaarrekening opstellen volgens de principes van regelmatigheid, oprechtheid en getrouwheid, op de fiscaal voordeligste manier, erover wakend dat ze een stevige argumentatie vormt bij de kredietonderhandeling met de bankier en dat ze vertrouwen schept bij leveranciers en klanten. Daarbij mag men in geen geval uit het oog verliezen dat ook de aandeelhouders tevreden moeten zijn over het resultaat...

Zijn al deze standpunten wel te verenigen in deze ene oefening? Is het mogelijk te beantwoorden aan de 'volledigheid' en 'getrouwheid' en daarbij toch fiscaal te optimaliseren?

Dit seminarie geeft u antwoorden op de vragen die u in dit verband hebt. U leert hoe men, op de meest voordelige manier, van het boekhoudkundige naar het fiscale resultaat evolueert.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit seminarie richt zich naar:

 • interne boekhouders die samenwerken met een externe accountant voor de afsluiting van het boekjaar
 • medewerkers in accountantskantoren die in de toekomst jaarafsluitingen moeten uitvoeren

Voorkennis

Kennis dubbel boekhouden en vennootschapsbelasting is vereist.

Bijkomende info

Het programma komt in aanmerking voor 12 uren permanente vorming bij IAB, BIBF of IBR.

Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te gebeuren via cevora (www.cevora.be).

Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.

Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

cevora-1-2_2019-254.jpg
afsluiten-boekjaar-1-1_2019-254.jpg

Programma

Deel 1: De optimale boekhoudkundige afsluiting

In dit deel gaan we eerst dieper in op de boekhoudkundige afsluiting:

De opmaak van een inventaris, de waardering van bepaalde activa en passiva, het boeken van overlopende rekeningen, dubieuze vorderingen, aanleggen van voorzieningen, resultaatverwerking...

Naast het wettelijk kader worden alle inventaris- en controleverrichtingen in detail besproken. Dit onderdeel is zeer praktijk gericht zodat de deelnemers na het volgen er van goed gewapend zijn om alle noodzakelijke boekingen in het kader van de jaarafsluiting uit te voeren.

Deel 2: De optimale fiscale afsluiting: bespreking van de balans en de resultatenrekening vanuit het W.I.B. 1992

Activa:

 • oprichtings- en herstructureringskosten
 • afschrijvingen van immateriële en materiële vaste activa: afschrijvingssystemen
 • bijkomende kosten i.v.m. onroerende goederen
 • investeringsaftrek
 • meerwaarden op financiële vaste activa
 • renteloze of goedkope vorderingen
 • waardering voorraden
 • overlopende rekeningen

Passiva:

 • kapitaal en uitgiftepremies
 • herwaarderingsmeerwaarden
 • verwerving eigen aandelen
 • reserves en kapitaalsubsidies
 • voorzieningen voor risico's en kosten
 • r/c bedrijfsleiders
 • herkwalificatie van intresten
 • renteloze of goedkope leningen
 • overlopende rekeningen
 • aftrek risicokapitaal
 • investeringsreserve

Resultatenrekening:

 • autokosten en voordelen van alle aard
 • representatiekosten
 • sociale voordelen
 • liberaliteiten en abnormale en goedgunstige voordelen
 • fiches 281.50: wanneer opstellen?
 • onroerende voorheffing
 • aftrekbaarheid van intresten
 • overdraagbare verliezen
 • aanpassingen reserves
 • niet-aftrekbare belastingen

Deel 3: De jaarrekening bekeken door de bril van de revisor

 • de resultaatverwerking: winstverdeling en de afsluiting
 • het opstellen van de neer te leggen jaarrekening: balans, resultatenrekening en toelichting
 • mathematische en logische controles
 • criteria inzake de omvang van vennootschappen
 • criteria met betrekking tot benoeming van een commissaris
 • invullen van de jaarrekening

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 05/12/2019 09:30 12:30
donderdag 05/12/2019 13:30 16:30
vrijdag 13/12/2019 09:30 12:30
vrijdag 13/12/2019 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078/353 653
 • F: 050/403061
 • Sofie@syntrawest.be

Donald Vandenberghe begon zijn loopbaan bij de FOD Financiën, gedurende acht jaar was hij tewerkgesteld op diverse controles vennootschapsbelasting. Vervolgens ruilde hij de Administratie in voor de private sector waar hij elf jaar de functie van financieel directeur uitoefende in grote familiebedrijven. Hij is vertrouwd met de actuele uitdagingen van het financieel management en de bedrijfsstrategie in kleine en grote ondernemingen. Vanaf 2011 is hij partner bij Flamée & Partners Accountants en Belastingconsulenten. Sinds 1998 doceert hij over directe belastingen en de interne procedures tot kwaliteitsbewaking.

Siebrecht Plateau heeft als accountant een jarenlange ervaring opgebouwd in de toepassing van IAS/IFRS en financiële consolidatie. Naast docent is hij tevens medeauteur van de publicatie 'HANDBOEK CONSOLIDATIE: IFRS en BGAAP' (Acco). Hij is licentiaat TEW (KUL), gegradueerde in de actuariële wetenschappen (KUL) en Master in Accounting and Control aan het TIAS (K.U.Brabant - NL). Hij is directeur administratie en financiën bij het Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant.