Als docent ben je tewerkgesteld als bediende met een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur, gekoppeld aan een uurrooster.  De arbeidsovereenkomst is geldig voor opleidingen die van overheidswege erkend en gesubsidieerd worden: leertijd en ondernemerschapstrajecten.  Op deze opleidingen, en dus ook op de docenten die deze opleidingen geven en verzorgen, wordt zowel door Syntra Vlaanderen, als door Syntra West nauwkeurig controle en toezicht gehouden.  Syntra Vlaanderen betaalt de nettolonen maandelijks uit via een sociaal secretariaat, dat zorgt voor de afhouding van RSZ- en werkgeversbijdragen.  De docent dient dus zelf geen RSZ-bijdragen te betalen.  Het honorarium is vastgelegd door de overheid en wordt geïndexeerd.

Je mag werken en werkloosheid combineren.  En dat kan dag om dag.  Je kan dus niet op éénzelfde dag én werken en werkloosheid combineren.  Zo kan je bijvoorbeeld op maandag digitaal lesgeven, waarvoor je de normale lesvergoeding ontvangt, terwijl je op dinsdag geen les kan geven in een zeer praktijkgerichte opleiding. In dit geval kan je voor dinsdag wel werkloosheid aanvragen.

De dagen dat je geen (online) les bij ons geeft, geven we automatisch de code voor werkloosheid mee aan Liantis, het sociaal secretariaat dat de loonberekening uitvoert. Wij zorgen ook voor de aangifte sociale risico’s (ASR5).

 • Het staat je als docent vrij om gebruik te maken van het werkloosheidsstelsel. Dit is een persoonlijke keuze. Wil je hiervan gebruik maken, dien je je aan te sluiten bij een uitbetalingsinstelling (hulpkas HWV of vakbond).
 • De klassieke wachttijd is niet van toepassing. Je kan dus vanaf je eerste dag werkloosheid een vergoeding krijgen.
 • De dagen dat je geen (online) les bij ons geeft, geven we automatisch de code voor werkloosheid mee aan Liantis, het sociaal secretariaat dat de loonberekening uitvoert. Wij zorgen ook voor de aangifte sociale risico’s (ASR5).
 • Je mag werken en werkloosheid combineren.  En dat kan dag om dag.  Je kan dus niet op éénzelfde dag én werken en werkloosheid combineren.  Zo kan je bijvoorbeeld op maandag digitaal lesgeven, waarvoor je de normale lesvergoeding ontvangt, terwijl je op dinsdag geen les kan geven in een zeer praktijkgerichte opleiding. In dit geval kan je voor dinsdag wel werkloosheid aanvragen.
 • Wil je gebruik maken van de werkloosheidsuitkering, dien je je bij je uitbetalingsinstelling te melden, samen met het formulier C3.2. Dit formulier vindt je op de website van de RVA:  https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C3_2_werknemer_corona/19-03-2020_C3_2_werknemer_corona_NL.pdf. De meeste uitbetalingsinstellingen hebben hiervoor ook een vereenvoudigd webformulier op de website staan. 
 • Alle andere formaliteiten en papierwerk vervallen. Zo is het ook niet meer nodig dat we je maandelijks nog C3.2A formulieren bezorgen. 
 • De werkloosheidsuitkering bedraagt 70 % van je huidig loon, maar je huidig loon wordt beperkt tot 2754.76 € (per maand).  En er wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 26.75 %. Deze bedragen zijn richtinggevend en worden ook weer beïnvloed door je volledige arbeidssituatie. Om een duidelijk beeld te krijgen voor wat dit voor jou betekent, wend je je best ook weer tot je uitbetalingsinstelling. 
 • Per werkloosheidsdag is er een automatische en bijkomende bijpassing van 5,63 € voorzien, die eveneens door RVA zal vergoed worden. Op dit moment is het niet duidelijk of dit bedrag eveneens onderworpen is aan dezelfde bedrijfsvoorheffing als de werkloosheidsuitkering, maar hier gaan we wel van uit.
 • Dit kan zeker, maar hier dien je wel rekening te houden met enkele belangrijke elementen:
 • Elke zelfstandige in hoofdberoep, die zijn activiteit gedurende minimaal 7 dagen stopt n.a.v. corona, kan het overbruggingskrediet aanvragen.
 • Docenten die naast een hoofdactiviteit als zelfstandige een “kleine” loontrekkende activiteit hebben, hebben ook recht op het overbruggingskrediet.
 • Een “kleine” activiteit is minder dan een halftijdse betrekking in loondienst; dus maximaal 19u week. Als je in meerdere Syntra lesgeeft of meerdere andere loontrekkende activiteiten hebt, dien je dus zelf de som van je arbeidsuren te maken en te bewaken. Vanuit de Syntra hebben we immers geen zicht op je totale beroepsactiviteiten.
 • Indien je meer dan een halftijdse loontrekkende activiteit hebt, word je beschouwd als zelfstandige in bijberoep en kan je geen gebruik maken van het overbruggingsrecht.
 • Voor alle vragen hierover neem je best contact op met je eigen sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag dient bij hen te gebeuren.
 • Conclusie: docenten kunnen dus op een beperkte manier zeker (digitaal) les blijven geven bij Syntra West, zonder dat het recht op overbruggingskrediet vervalt. Over de combinatie van werkloosheid voor je docentenopdracht en het overbruggingsrecht, hebben we op dit ogenblik zelf geen duidelijkheid. Wellicht kan je sociaal verzekeringsfonds hierover wel uitsluitsel geven.
 • Wil je meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Syntra West is momenteel bezig om heel wat diverse info omtrent digitaal leren te verzamelen.
Binnenkort launchen we de vernieuwde FAQ-pagina met weetjes, filmpjes en info omtrent digitaal leren en tool.

We hebben intussen ook een heel aanbod uitgewerkt van webinars waarin we jullie leren om aan de slag te gaan met Moodle en BigBlueButton (BBB), de virtuele klaslokalen waarin jullie lessen in veel gevallen verdergezet kunnen worden. 

Zaterdag 21 maart zijn we gestart met deze webinars voor docenten rond het gebruik van BBB, intussen werden er al diverse webinars aangeboden waaraan vele docenten al hebben deelgenomen. Er staan nog steeds bijkomende sessies gepland.

We organiseren ook regelmatig oefensessies waarbij docenten in kleinere groepen zelf aan de slag kunnen om heel praktisch te oefenen met de verschillende functionaliteiten van BBB. Inschrijven voor deze sessies kan ook via bovenstaande link. Er worden regelmatig nieuwe data toegevoegd.

Les geven via BBB is één ding, maar Moodle heeft nog veel meer mogelijkheden om van thuis uit opdrachten door te sturen, testjes op te maken, enzovoort om je lessen interactief te maken voor de cursisten. 

Wie de mogelijkheden van Moodle beter wil leren kennen kan aansluiten op één van webinars die zijn ingepland . Ook hier komen er nog extra data bij hou dus zeker volgende inschrijvingslink mee in de gaten. 

Er zijn al heel wat vragen gepasseerd rond opnames en auteursrechten van de online lessen. We werken een definitief kader later uit in aanloop van de start van het nieuwe cursusjaar maar voorlopig kun je uitgaan van volgende informatie:

 • Je blijft als docent/spreker auteur en eigenaar van de inhoud en de opname van jouw webinar.
 • Door deze te delen met Syntra West, geef je toestemming om het webinar intern te verspreiden onder haar klanten en cursisten.
 • Syntra West communiceert deze auteursrechten en gebruiksbeperkingen ook onder haar klanten en cursisten.
 • Ze zal jouw webinar niet doorgeven of verkopen aan derden (niet klanten/cursisten) zonder jouw voorafgaande toestemming.

In klassikaal lesgeven staat een les voor “een eenheid van lesinhoud” en omvat deze 4 lesuren (van 50 minten). In online leren kan hiervan afgeweken worden door een combinatie van webinars en bijkomende opdrachten/taken in zoverre de volledige lesinhoud hiermee wordt afgedekt. Wanneer de lesinhoud is afgedekt via verschillende leervormen, zal de docent 4 uren uitbetaald krijgen.  

Ons klantencentrum blijft voor jou klaarstaan van 9:00 tot 17:00 van maandag tot donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:00. Je kan ons telefonisch bereiken via 078 353 653.

Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht via digitaal.leren@syntrawest.be, op onze FacebookpaginaLinkedIn-pagina , en blog. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Coronavirus maatregelen

Toepassingsgebied

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

Uitgangspunt

De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Pas de regels van ‘social distancing’ toe

 • Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning.
 • Begeef je bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
 • Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen je helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
 • Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen

De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne

 • Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen enkele keren per dag met zeep!! 
  • Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. 
  • Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.
  • Tussendoor enkele keren.
 • Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.

Hoest- en nieshygiëne

 • In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
 • Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien.
 • Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 

Gezicht aanraken

Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.

Mondmaskers

 • Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
 • Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro.
 • Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
 • De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen.

Toch ziek?

 • Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing.
 • Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing).

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen

 • Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden,…  
 • Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
 • Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).

Vergaderingen docenten/cursisten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
 • Kan dit niet, beperk je dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven.

Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen.

Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.

Communicatie en naleving

 • De veiligheidsregels worden gecommuniceerd via affiches, videoschermen, website, docenten- en cursistenplatform. 
 • Ze worden ook persoonlijk gecommuniceerd aan docenten en cursisten via de uitnodigingen voor de verderzetting van de lessen. 
 • Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.
 • Wie de maatregelen overtreedt wordt hierop aangesproken. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.
 • Om toeloop te beperken, worden de aanvangsuren van de opleidingen gespreid en vooraf persoonlijk aan docenten en cursisten meegedeeld.

Binnenkomen en in de gangen

 • Gelieve bij het binnenkomen onmiddellijk je handen te ontsmetten bij de ontsmettingszuil aan elke hoofdingang of ga de handen te wassen in de dichtstbij gelegen sanitaire ruimte. 
 • Begeef je na het binnenkomen en handen wassen zo snel mogelijk naar je  lokaal.
 • Op de vloeren is een circulatieplan uitgetekend (lijnen en pijlen) dat dient gevolgd te worden.
 • Aan de onthaalbalies is een plexi afscherming voorzien en een afstandsmarkering aangebracht.

Leslokalen 

 • Per leslokaal wordt de social distance toegepast (1,5 m afstand).
 • Bij binnenkomen kijkt de docent erop toe dat de cursist zo ver mogelijk doorschuift naar de verst gelegen beschikbare plek. 
 • Bij het buitengaan zorgen docent en cursisten ervoor dat wie dichtst bij de deur zit, eerst het lokaal verlaat, zodat ook hier de veiligheidsafstand van 1,5 m bewaard blijft.
 • Deuren worden, waar mogelijk i.f.v. geluidsoverlast, waar mogelijk opengelaten, zodat klinken zo weinig mogelijk aangeraakt worden.
 • In de theorielokalen neemt men enkel plaats op een vooraf aangeduide stoel op plek. Overtollige stoelen zijn weggehaald.
 • In de praktijklokalen is waar mogelijk een circulatieplan afgetekend of werden afgebakende zones aangeduid. I.f.v. de maximale toegestane capaciteit zijn bepaalde machines afgeschermd, opdat ze niet zouden gebruikt worden. 

Pauzes en catering

 • De bars van alle cafetaria’s blijven tot nader order gesloten, zodat men zelf moet voorzien in drank en lunch of versnapering. 
 • Voor de dagopleidingen wordt er vooraf met de onthaalmedewerkers en de docent alternerende pauzemomenten afgesproken om zo veel mogelijk te spreiden. 
 • Voor de dagopleiding is er over de middag een cateringruimte voorzien Respecteer ook daar en aan tafel de social distance en 1,5 meter afstand. Voor de veiligheid werden stoelen weggenomen. Verplaats geen stoelen.
 • Bij de avondopleidingen worden geen pauzes voorzien. 
 • De drank- en snoepautomaten zijn buiten dienst gesteld. 

Sanitair en onderhoud

 • Gelieve de handen te wassen bij het betreden van de gebouwen, na elke pauze en sanitaire stop.
 • Na elke les wordt het lokaal grondig schoongemaakt en ontsmet, ook de PC’s, knoppen van machines, klinken, enz.
 • Wie dit wenst, kan tijdens de opleiding zelf handschoenen voorzien.
 • Alle vuilnisbakken worden dagelijks geledigd.

Specifieke maatregelen per opleiding/sector

Naast de algemene richtlijnen, zijn er voor bepaalde opleidingen bijkomende sectorgerelateerde maatregelen van kracht via de sector- of beroepsorganisaties. Deze worden afzonderlijk toegepast en gecommuniceerd aan de docenten en cursisten van die opleidingen.

Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.

Syntra West staat de interne medewerkers en externe docenten graag bij met raad en daad met de uitrol van e-learning in de komende periode. 

Moodle en BBB (BigBlueButton) | BBB = virtual classroom via Moodle

De meeste docenten en cursusbegeleiders/ontwikkelaars bij Syntra West kennen de  online Moodle-omgeving al.  Omdat jullie al vertrouwd zijn met Moodle, geven we hier graag een introductie in de wereld van de BigBlueButton.  Via deze tool kan er namelijk online les gegeven worden. 

De medewerkers van Syntra West geven momenteel doorlopend demo’s.  Zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om goed te leren werken met het Moodle-platform en BigBlueButton. 

Via deze pagina krijgen jullie dan ook extra informatie over het gebruik hiervan.  Daarnaast krijgen jullie ook enkele didactische tips. 

Omdat het voor veel docenten en medewerkers een nieuwe wereld is, kunnen jullie met vragen terecht bij digitaal.leren@syntrawest.be  Vaak komt eenzelfde vraag steeds terug.  Daarom voorzien we hieronder een handige FAQ-lijst, een lijst met veelgestelde vragen dus.   Bekijk je deze zeker even? Handig om te kijken of je vraag al niet eerder behandeld werd. 

Indien je een vraag toch niet terugvindt, mail dan naar digitaal.leren@syntrawest.be. We proberen je zo snel mogelijk te helpen. 

Om in te loggen op het Moodle-platform is het volgende noodzakelijk:

 • login: voornaam+achternaam (kleine letters en aan elkaar)
 • wachtwoord: indien je het wachtwoord vergeten bent, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’. 

Klik hier door naar het Moodle-platform.  Je kan er o.a. ook een handige handleiding voor Moodle terugvinden.

BigBlueButton is een professionele oplossing om online een virtuele klasgroep te creëren. In die online omgeving, kan een docent audio en video delen, en slides en/of scherm samen met deelnemers bekijken.  De docent kan er zelf breakout rooms opzetten, of polls lanceren, om de deelnemers te activeren. 

Deelnemers kunnen eenvoudig deelnemen aan de online sessie via tekstchat of met audio en/of video. Docenten en moderators kunnen op eenvoudige wijze hun presentaties toevoegen, of gebruik maken van het interactieve whiteboard om samen te werken.  

Bij aanvang van de sessie, geef je aan dat je de sessie wenst op te nemen. Je klikt op de opnameknop.  Het uploaden van een opname kan wel enige tijd in beslag nemen vooraleer deze op de server beschikbaar/zichtbaar is. De opname van de sessie is dan terug te vinden op de plaats waar je de sessie initieel hebt opgestart.

 1. Dit kan te maken hebben met vele simultane gebruikers op hetzelfde moment op het platform. En heeft een directe correlatie met de servercapaciteit. Er wordt gewerkt aan extra servercapaciteit door het IT-team. 
 2. Werd de presentatie geselecteerd door middel van het selectievakje?
  Zie onderstaand screenshot:

Presentatie BBB

We adviseren om het virtuele klaslokaal binnen te komen via Chrome of Firefox. Dus niet Edge, Internet Explorer (geluid werkt vaak niet goed). Safari geeft vaak visuele problemen.

Momenteel is de ruimte om online les te geven technisch nog eerder beperkt. Het gebruik van webcam, opnames maken (en in mindere mate de microfoon), zorgt ervoor dat de reeds beperkte ruimte snel ingenomen wordt, waardoor er minder 'bewegingsruimte' is voor iedereen die online lesgeeft.

Daarom vragen we:

 • om webcams momenteel NIET te gebruiken
 • presentatie zelf via opladen (pdf), en liefst niet via scherm delen
 • gebruik van micro beperken

Van zodra het systeem opgewaardeerd is (hopelijk in de loop van de paasvakantie), zal er meer 'bewegingsruimte' beschikbaar zijn, en dan kunnen we waarschijnlijk ook afstappen van deze 'afspraken'.

Een pc of laptop

Probeer te werken met een laptop.  Laptops hebben namelijk vaak een ingebouwde camera (video) en ingebouwde microfoon (audio).

Beschik je toch enkel over een desktop (vaste pc)?

Een micro en/of webcam zijn noodzakelijk.  Als je niet beschikt over een micro of webcam, kan je toch de sessie volgen. Let wel: je komt dan niet in beeld of kan niets zeggen.  Vragen stellen is wel mogelijk via de chat.

Zoom gebruiken is ook mogelijk met tablet of smartphone.  Toch adviseren we te werken op laptop.

Internetverbinding

De internetverbinding moet sterk genoeg zijn.  We adviseren te werken via kabel.

Via WIFI is het ook mogelijk maar in bepaalde gevallen kan de verbinding te zwak zijn.

De sterkte van het signaal en de router hebben hier invloed op.

Indien je niet zeker bent, doe dan de volgende test: http://speedtest.telenet.be (klik op de knop GA). De verbinding zal mogelijk niet stabiel zijn indien je geen 20 MBs download en geen 5 MBs upload behaalt. Dit betekent dat het geluid vertraagd zal doorkomen en de beelden in stukjes verschijnen.  Neem contact op met je internetprovider om dat op te lossen.

Met de huidige accounts is het mogelijk om tot 100 deelnemers te gaan. 

Bestanden delen in Zoom is mogelijk. Het delen van files via de chat is standaard niet ingesteld.

In een Zoom account moeten onderstaande instellingen gemaakt worden.

Na inloggen kiest de docent links voor “settings”

Zoom settings

Vervolgens kies je in het submenu voor:

“In Meeting (Basic)” en vervolgens moet je “File transfer” aanzetten. Standaard staat dit uit.

Daarna zal het mogelijk moeten zijn om bestanden door te sturen via de chat tijdens een zoom meeting.

Zoom file transfer

Bekijk hier een video als je hier meer over te weten wil komen.  Na 1 minuut wordt het interessant i.v.m. het delen van bestanden.

Er kunnen via Zoom ook polls aangemaakt worden. Om trainers deze optie te laten inoefenen raden we aan om zich in te schrijven voor de Zoom Coaching sessies via deze link.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is bewezen dat blended learning de prestaties van de cursisten verhoogt. Het leereffect van een blended opleiding is met andere woorden beter. Dit heeft verschillende oorzaken. We delen er enkele met jullie.

 • Nieuwe technologieën ondersteunen en versterken denkprocessen. Ze helpen ons om grote hoeveelheden informatie overzichtelijk te presenteren.
 • Sociale interacties hebben een belangrijke rol in leerprocessen. Blended learning versterkt deze sociale interacties omdat contactmomenten zowel online als offline kunnen plaatsvinden. Wanneer men uit het klaslokaal vertrekt, houdt het online contact niet op. Terwijl het offline het contact dan weer meer betekenis geeft.
 • Opvolging en feedback van het leerproces wordt eenvoudiger dankzij digitale onderdelen. Door online en offline modules te combineren, krijg je een beter inzicht in de prestaties van de deelnemers dan wanneer je deelnemers face-tot-face of online leren als standalone aanbiedt.
 • Door bovenstaande zijn docenten beter in staat om het leerproces sterker te personaliseren en bij te sturen.
 • Blended learning stimuleert betrokkenheid van de cursisten. Niemand is hetzelfde maar bij een klassikale les krijgt wel iedereen dezelfde leerstof. Door een combinatie van online modules kunnen cursisten zelf bepalen welke onderwerpen voor hen essentieel zijn en welke niet.
 • Leren moet ook leuk zijn. Afwisselende leervormen creëren een leukere beleving.

Kort samengevat zorgt blended learning voor meer mogelijkheden tot interactie, verwerking van leerstof op eigen tempo en een grotere betrokkenheid van de cursisten doordat leren ‘fun’ wordt. Dit alles maakt dat de cursisten meer en beter zullen leren. De kwaliteit van onze opleidingen zal verbeteren.