Docentennieuwsbrief juli 2018


Het cursusjaar is afgesloten, de cursisten en docenten zijn aan een verdiende vakantie toe. In deze editie van de nieuwsbrief blikken we even terug op het fantastisch cursusjaar 2017-2018 met onder andere praktijkverhalen van actieve docenten en een terugblik op het event ‘Grenzeloos Inspireren’. Maar we blikken ook vooruit! Zo geven we jullie een aantal belangrijke aandachtspunten mee over de nieuwe privacy wetgeving, krijg je de kans om in te schrijven op uitstap te gaan naar Ieper met je collega-docenten en geven we wat meer uitleg over hoe we toekomstige ondernemers gaan ondersteunen met de ‘Start me up!’ trajecten.
Misschien heb je het al gezien? We hebben een nieuwe website voor Syntra West! De nieuwsbrief hebben we voor de gelegenheid dan ook op de website geplaatst.

Actieve docenten

4 laagdrempelige activerende werkvormen

Als docent van de Syntra groep wil je graag dat je cursisten een krak in hun vak worden, maar ook dat ze ondernemend gaan denken. Je wil dat ze samen werken, communicatief zijn, kostenefficiënt denken, flexibel zijn en creatief zijn. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je ze wil motiveren om met de lesinhoud effectief aan de slag te gaan. Dit alles kan onder meer door activerende werkvormen. Actieve opleidingen leiden niet alleen tot een leuke les, maar ook tot effectief leren bij de cursisten.
Nu denk je vast dat iedereen in het lokaal voortdurend rondloopt, dat alle cursisten moeten praten tijdens de les en dat er voortdurend groepswerken moeten zijn. Niet dus.. Je kan met kleine dingen de cursisten ook al activeren. Hieronder enkele tips:

 1. Foto’s op het bord
  Voordat de cursisten het lokaal binnen komen kan je één of meer foto’s projecteren op het bord die in verband staan met het doel of het onderwerp van je les. De cursisten zullen zich bij binnenkomst direct afvragen wat de foto’s betekenen en wat het verband is met de les.
 2. Zoek de fout
  De docent schrijft een tekst op bord met daarin diverse fouten. Geef je taalles? Zorg dan voor tekstuele fouten in je tekst. Ben je docent boekhouden? Schrijf dan een balans op bord met fouten in. De cursisten moeten dan in onderling overleg de fouten eruit zien te halen. Dit is een ideale herhaling van de voorgaande les.
 3. Schrijf je antwoord op
  Zijn het steeds dezelfde cursisten die antwoorden op je vragen? Pak het eens anders aan. Stel je vraag, maar vraag iedereen om het antwoord op te schrijven of eventueel per 2 te bespreken. Daarna pik je random een aantal cursisten uit die het antwoord geven.
 4. Maak een quiz
  Er bestaan tegenwoordig heel wat apps om een quiz te organiseren in de klas. Denk maar aan Kahoot en Mentimeter. Het kan natuurlijk nog altijd zonder. Je kan de cursisten het antwoord alten opschrijven op bladen, of gekleurde kaartjes in de lucht laten steken. Geloof mij, ook volwassenen spelen graag nog eens een spel!
  Wens je nog meer tips? Neem een kijkje in de opleidingskalender en volg de opleiding ‘Activerende werkvormen’.

Praktijkverhalen van actieve docenten

Janique_DubusIk geef op zaterdag recht aan de cursisten ‘kinderopvang’. Je kan je voorstellen dat zij geen ‘zittend gat’ hebben en dus ook zin hebben om de hele dag te luisteren naar ‘droge materie’. Toch is het een belangrijk vak, er komt veel wetgeving te kijken bij het openen van een kinderopvang. De laatste les voorzie ik steeds een herhalingsles voor deze moeilijke leerstof. Ik dacht het deze keer anders aan te pakken. Tijdens de voorlaatste les had ik hen gevraagd om knutselmateriaal mee te nemen. Tijdens de laatste les kregen ze in de voormiddag de opdracht om in kleinere groepjes een spel in elkaar te steken om de leerstof van de voorbije weken te herhalen. In de namiddag mochten ze elkaars spel spelen. Wat een succes! Deze les was niet alleen voor hen heel plezant, zelf heb ik me ook geweldig geamuseerd. Ze maakten hele leuke creatieve spelletjes, maar stelden ook zeer mooie en soms zelf echt moeilijke vragen op over het onderwerp. Nadien heb ik hen gevraagd om alle vragen en antwoorden te bundelen op één document. Als ze dat document goed kennen dan zijn ze helemaal klaar voor hun monografie!

Janique Dubus – docente boekhouden en recht

Thomas_StandaertIk ben docent in de opleiding ‘tegelzetter’ en geef er zowel theorie als praktijkvakken. Tijdens de praktijkvakken zocht ik naar een manier om de theorie beter te integreren en toe te passen. Daarnaast wou ik ook dat de cursisten op hun tempo kunnen werken en hun eigen werk kritisch bekijken. Tijdens een studiereis naar Spanje met het project IDEAL georganiseerd door Syntra West leerde ik de methodiek van projecten kennen. Zelf ben ik er onmiddellijk mee aan de slag gegaan. De cursisten krijgen geen klassikale informatie meer. Alles kunnen ze vinden op hun projectfiche. Ze bestuderen het zelf en voor ze over mogen gaan naar de praktijkopdracht moeten ze bewijzen dat ze de theorie begrijpen. Dat kan bijvoorbeeld door een aantal vragen op te lossen. Eens ze starten met de praktijk die in stapjes omschreven staat. Na elke stap beoordelen ze zichzelf. Ze kiezen zelf of ze willen dat ik tussentijds controleer of niet. Sowieso loop ik rond om feedback te geven. Ik geef hen ook feedback op hun eigen beoordeling. Zo leren ze zelf kritisch kijken naar hun eigen werk. In dit systeem leg je de verantwoordelijkheid meer bij de cursist waardoor je als docent meer tijd hebt voor individuele begeleiding. (Voor meer info zie ‘Grenzeloos inspireren’ onder het tabblad ‘syntra updates’)

Thomas Standaert – docent tegelzetten

Ik geef voedingsleer aan de herboristen in Syntra West. Ik heb een lespakket van 4 lessen en moet daar zeer veel informatie in geven. Vorig jaar vond ik het moeilijk om mijn cursisten te boeien, zelfs al bracht ik een winkelkar met heel wat voedingswaren mee. Dit jaar heb ik het anders aangepakt. Ik heb mijn slides gereduceerd en probeer veel meer informatie uit de cursisten te halen. Zo leg ik in de eerste les heel wat voedingswaren in het midden van de klas en vraag hen om er 1 stuk uit te halen die zij gezond vinden. Daarna moeten ze verantwoorden waarom het al dan niet gezond is. Aan de hand van hun antwoorden kan ik heel mijn schema opbouwen en leren ze de valkuilen van gezonde voeding kennen. Ik geef hen ook de opdracht om thuis op zoek te gaan naar voeding die bijvoorbeeld weinig koolhydraten bevat. Wat blijkt? Ik geef minder theorie, maar op het examen doen ze het veel beter! Dit jaar had ik zelfs een cursiste die het maximum van de punten heeft behaald. Het loont dus zeker om de cursisten van in het begin actief te betrekken.

Maria Van de Keere – docente voedingsleer

KeramiekmarktSamen met Dirk probeer ik de knepen van het vak mee te geven aan de cursisten ‘pottenbakker’. Wij zijn samen met hen naar een keramiekmarkt in Andenne geweest. Dat is een topmarkt en behalve de markt zelf, is er een volledig keramiekparcours in het stadje. ‘t Is de rit echt waard!
Een ambacht leer je niet op jezelf. Zoveel pottenbakkers, zoveel technieken, zoveel tips. Elk geeft de metier door vanuit zijn eigen voorkeur en referentiekader, ik raad de cursisten steeds aan om ook technieken en tips te vragen bij andere pottenbakkers. Tijdens de keramiekmarkt heb ik de cursisten de opdracht gegeven om technisch te kijken naar de werken van de anderen. Hoe zijn ze gemaakt, welke technieken werden gebruikt? Bovendien heb ik ze aangeraden simpelweg uitleg te vragen aan de keramist/pottenbakker die achter het kraam stond. Je hebt altijd mensen die hun technieken niet willen delen, maar de meeste Waalse en Franse medeburgers ratelen met plezier honderduit over hun werk en geven ‘gratuit’ met de glimlach tips. De groep vond het prachtig, sommige zijn zelfs de hele dag op de keramiekmarkt gebleven. Anderen hebben er een tweedaagse van gemaakt. De cursisten waren unaniem lovend over de uitstap.

Dirk Vanhaeren, Eveline Outtier, Bert De Doncker – docenten pottenbakker

Maak jij tijdens de les gebruik van activerende werkvormen? Hoe doe je dat? Stuur je reactie naar Indyra Olivier.

 

Gevolgen van de aangepaste privacy wetgeving

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywetgeving GDPR van kracht. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen Groep Syntra West (Syntra West, Skilliant, SBM, Escala, Syntra Consult, Portilog) en u als docent.
Syntra West SBM Escala beschikt over persoonsgegevens van zowel docenten als van cursisten die bij ons les volgen. Ze heeft intern alle nodige maatregelen genomen om de regels van de GDPR na te leven bij het opvragen, het bewaren en het verwerken van deze gegevens.
Hierna willen wij u informeren over wat wij van u als docent verwachten. Tevens hebben wij een clausule aangepast in onze aannemings- en arbeidsovereenkomsten met docenten.

1° Persoonsgegevens van cursisten

In het kader van een opleiding kunnen wij docenten vooraf deelnemers- of aanwezigheidslijsten, alsook een beperkt aantal persoonsgegevens (naam, voornaam, indien nuttig: bedrijf en/of functie) ter beschikking stellen. Dit met als doelstelling een vlotte voorbereiding en organisatie van de opleiding en een correcte registratie van de aanwezigheden.
Wij beschouwen deze gegevens als ‘vertrouwelijke informatie’. De docenten mogen deze informatie uitsluitend aanwenden ten behoeve van de door hen gegeven opleidingen.

De docenten dienen hierbij de volgende regels te respecteren:

 1. De geleverde informatie mag onder geen enkele vorm worden doorgegeven, verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan derden;
 2. De docent dient de informatie restrictief te gebruiken en enkel in het kader van de activiteiten waarvoor hij als docent wordt gecontracteerd.
 3. De docent respecteert en garandeert de vertrouwelijkheid van deze gegevens tevens ten aanzien van zijn personeelsleden of andere personen die door hem worden ingeschakeld.
 4. De docent zal de ter beschikking gestelde gegevens bij het einde van de overeenkomst onverwijld aan ons terugbezorgen en/of vernietigen.

Syntra West SBM Escala wijst elke aansprakelijkheid af, welke mocht ontstaan door of naar aanleiding van het onrechtmatig gebruik van de aangeleverde informatie. De docent vrijwaart Syntra West SBM Escala voor alle aanspraken dienaangaande.

2° Als docent zelf persoonsgegevens opvragen bij de cursisten

Soms kan het nuttig zijn dat u emailadressen van de cursisten opvraagt, om in het kader van de lessen voorbereidingen, cases of extra informatie toe te sturen, of om vragen te beantwoorden.
Welnu, Syntra West SBM Escala staat dit toe, mits naleving van de hierboven aangehaalde en de hierna volgende zaken:

 1. Dit kan enkel en uitsluitend ten behoeve van de opleiding.
 2. Spring voorzichtig met deze persoonsgegevens om, beveilig ze en zorg ervoor dat ze niet worden doorgegeven aan derden.
 3. De cursist kan niet verplicht worden zijn gegevens over te maken aan de docent
 4. In het licht van de privacywetgeving wordt u dan beschouwd als ‘verwerker’ en dient u de privacywetgeving GDPR na te leven.

3° Persoonsgegevens van de docenten

De gegevens die wij hebben over u als docent, werden door u aangeleverd via de docentenfiche. Het gaat over die gegevens, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst (planning van de lessen, docentenadministratie en correcte uitbetaling). Conform de GDPR hebt u recht op inzage, verbetering en, voor zover de wet het toelaat, verwijdering van deze gegevens. Onze uitgebreide privacyverklaring kan u raadplegen via de speciaal daarvoor voorziene link onderaan de startpagina van elke website.
De persoonsgegevens van onze docenten worden intern gedeeld via de docentendatabase met de organisaties die deel uitmaken van de Groep Syntra West (Syntra West, Skilliant, Syntra Consult, Portilog). Ze worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de gegevens van docenten die met een arbeidsovereenkomst lesgeven bij Syntra West: Deze worden gedeeld met ons voogdijorgaan Syntra Vlaanderen, op basis van Vlaamse regelgeving.

Rookverbod op grote campussen

RookverbodGezien Syntra West lessen organiseert die onder de bevoegdheid van het Ministerie van Onderwijs staan, zijn we verplicht hun regelgeving te volgen. Dat wil zeggen dat we een totaal rookverbod hebben van 24/7 in de campussen (dus ook buiten de schooluren).
Als docent vragen we je het goede voorbeeld te geven en anderen daar ook op te wijzen.
Dit rookverbod geld enkel in de campussen Brugge, Kortrijk en Roeselare. In de campussen Veurne, Ieper en Oostende organiseren we geen activiteiten onder de bevoegdheid van het ministerie van onderwijs. In die campussen mag er na 18u30 wel gerookt worden op de domeinen.

Op daguitstap met collegadocenten

Naar jaarlijkse gewoonte gaat Syntra West weer op daguitstap! Dit jaar trekken we naar de vredesstad: Ieper. Dit op zondag 28/10/2018.

 • We vertrekken om 7u45 met de bus aan Syntra West campus Kortrijk.
 • In de voormiddag voorzien we verschillende activiteiten:
  • Bezoek aan Provinciedomein De Palingbeek met bezoek aan de beeldjes van Coming World Remember Me te Zillebeke.
  • Keuze uit rondtour:
   • 1: Battlefield tour (Gids: Emanuel David) – met de bus!
   • 2: De Heropbouw van Ieper na de oorlog tot nu (Gids: Johan Gheeraert) – te voet.
   • 3: Ieper anders bekeken (Gids: Patrick Gyselinck) – te voet.
 • Middag bezoek aan brouwerij De Kazematten met uitgebreide receptie.
 • In de namiddag doen we het wat meer op eigen tempo:
  • Bezoek aan Flanders Field Museum en het gloednieuwe Yper Museum.
  • Vrij moment (enkele toffe suggesties volgen nog).
  • Avondmaal ofwel met de groep mee eten ofwel vrije keuze.
  • Daarna sluiten we af aan de Menenpoort – Last Post
 • Aankomst in Kortrijk is voorzien rond 21u15.

Kostprijs:

 • € 45, voor de daguitstap.
 • € 70, voor de daguitstap + avondeten.

Hoe inschrijven:

Inschrijven kan per mail naar Gwendolyn Seurynck, u krijgt een bevestiging van uw mail met de betalingsgegevens.
Uw inschrijving is pas definitief na betaling.

Het aantal plaatsen is om praktische redenen beperkt!

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet ons te contacteren!

Met enthousiaste groeten,
Ann, David, Tom, Tom, Johan, Sven & Gwendo

Start me up

StartmeupNaast het reeds gekende traject ‘Succesvol ondernemen’ waarbij toekomstige ondernemers een volledige onderdompeling krijgen in het opmaken van een businessplan en alles wat bij het ondernemen komt kijken, hebben we nu ook het traject ‘Start me up!’ Het traject op maat dat je lanceert naar succesvol ondernemerschap.
Het Start-me-uptraject is flexibel. De cursist kiest zelf de duurtijd en de wijze waarop het traject wordt samengesteld. Hij/zij krijgt een persoonlijke coach en kiest zelf de learning snacks voor gerichte leermomenten rond onderwerpen die hem/haar boeien en essentieel zijn voor het zelfstandig ondernemerschap. Dit traject is niet alleen voor pre-starters, maar ook voor starters tot en met 5 jaar ervaring.
Lees er meer over op:

Wil je meer info? Schrijf je dan in op één van de infosessies op 27 en 29 augustus in Brugge en Kortrijk via deze link.

Docent van de toekomst

We zijn op zoek naar een 8-tal docenten die het zien zitten om met de docentencoach in een feedbackpanel te zitten omtrent het competentieprofiel van de Syntra docenten. Het panel zou plaatsvinden op vrijdag 24 augustus van 15u tot 17u te campus Brugge.

Waarom een nieuw competentieprofiel?

De docentencoaches van alle Syntra hebben een eerste draft van een nieuw competentieprofiel opgemaakt voor onze docenten. Het huidige competentieprofiel spreekt nog niet van coachen, flexibilisering en van digitaal leren. We beseffen dat dit allemaal extra werk met zich meebrengt en dat we steeds meer gaan verwachten van jullie. Vandaar dat er een project is ontstaan ‘docent van de toekomst’ waar niet alleen in vraag wordt gesteld wat wij nu allemaal verwachten van docenten, maar ook wat zetten we daar tegenover? Om onze opleidingen te kunnen blijven aanbieden dienen we in te zetten op de kwaliteit van onze opleidingen en in te spelen op de vraag van de cursisten. Een belangrijke factor in dit verhaal is uiteraard de docent. We vragen ons dus af: Wat is haalbaar en mogelijk? Wat mogen we verwachten? Welke ondersteuning moeten we bieden?

Bedoeling van het feedbackpanel?

We hebben een basis profiel, daar kan nog in gewijzigd worden. Het is voor ons zeer belangrijk om dit profiel aan docenten voor te leggen en daar feedback op te ontvangen. Jullie krijgen de kans om dat te doen. Er hangt namelijk veel aan dit profiel vast zoals: de docentenopleidingen, coaching, aanwerving van nieuwe docenten, verloning van docenten, … . In eerste instantie gaat het dus enkel over het competentieprofiel op zich.
Heb je interesse? Stuur een mailtje naar Indyra Olivier.

Grenzeloos inspireren

GrenzeloosOp vrijdag 1 juni vond het docentenevent ‘Grenzeloos inspireren’ plaats. Tijdens de studiereizen van het project IDEAL hebben wij heel veel inspiratie opgedaan om op een meer interactieve manier les te geven. In elk land leerden we nieuwe werkvormen, telkens met de bedoeling om vanuit de praktijk les te geven, ervoor te zorgen dat de cursisten gemotiveerd en betrokken zijn en zelf met plezier les te kunnen geven.
Het opzet van ‘Grenzeloos inspireren’ was andere docenten inspireren aan de hand van hands-on workshops van de docenten zelf. Het werd een top-avond! Wie niet aanwezig kon zijn op het evenement kan via deze link alle gedeelde informatie terugvinden.
Je vind er onder andere:

 • Een handleiding en een sjabloon om zelf projecten op te maken
 • Ideeën voor kennismaking
 • Ideeën om een brainstorm te organiseren

Wil je graag nog wat meer informatie over het afgelopen project IDEAL? Dan kun je terecht op deze website.

Corporate cycling challenge

CCCOp 9 september organiseert SBM (ism Syntra West), Oostende Koerst en Comma Merkenmarketeers het eerste Belgisch Kampioenschap bedrijfswielrennnen, de Corporate Cycling Challenge.
De Corporate Cycling Challenge is een uniek fietsevent waarbij bedrijven het over meerdere disciplines al fietsend opnemen tegen elkaar. De deelnemers van éénzelfde team werken allemaal voor hetzelfde bedrijf. Het team (bedrijf) dat over alle disciplines heen als eerste wordt geklasseerd, mag zichzelf één jaar lang ‘Belgisch Kampioen Bedrijfswielrennen’ noemen!
Inschrijven kan steeds online via de officiële website. Meer inhoudelijke info vind je hier.