Vaak gestelde vragen omtrent de COVID-19-maatregelen

We beantwoorden hieronder enkele van de vaakst gestelde vragen omtrent de COVID-19-maatregelen binnen Syntra West.

Zit je met een vraag, kijk dan even of je het antwoord hieronder al terugvindt.

Niet meteen gevonden wat je zocht? Stel dan gerust jouw vraag via info@syntrawest.be. Vermeld dan graag steeds je opleiding, je campus, en of je in dag- of avondonderwijs studeert.  We ontvangen veel vragen en deze informatie is vaak essentieel om je snel de juiste info te geven.

Op 16 okt. l.l. heeft de Nationale Veiligheidsraad aanvullende maatregelen genomen ter indijking van het stijgend aantal COVID-19 besmettingen.
Syntra West wenst jou te informeren, dat onze campussen geopend blijven en dat Syntra West de komende dagen de opleidingen veilig zal blijven organiseren, conform de richtlijnen van het Departement WSE (bevoegd voor de Syntra).  Ten gevolge van de nieuwe overheidsmaatregelen, schakelen wij de komende dagen over naar code oranje en zullen een aantal klassikale opleidingen worden omgeschakeld naar digitale opleidingen.

Indien jouw opleiding wordt omgeschakeld naar digitaal/online, dan krijgt je hierover van ons een persoonlijke mail met alle info. Indien je geen mail ontvangt, dan blijft alles doorgaan zoals gepland.

Indien jouw opleiding klassikaal blijft doorgaan, zijn in onze campussen en tijdens de opleidingen de nodige preventieve maatregelen genomen en dienen de instructies inzake hygiëne en sociale afstand nauwgezet te worden gevolgd. 

We zetten ze hierna nog eens op een rijtje:

 • Draag van bij het betreden van de campus steeds een mondmasker (verplicht vóór, tijdens én na de lessen) en draag het correct over neus en mond.
 • Respecteer in de gangen en bij de omgang steeds de social distancing regel van 1,5 meter
 • Was/ontsmet regelmatig de handen, reeds bij het binnenkomen van de campus en ook tussendoor. 
 • Volg de pijlen op de campus bij het binnen- en buitengaan en houd u aan het circulatieplan.
 • Ga steeds rechtstreeks naar het lokaal
 • Verwittig onmiddellijk de campus als u positief getest hebt op corona. Wij zullen jouw nauwe contacten tijdens de lessen nagaan, zodat deze personen ook anoniem verwittigd kunnen worden. 

Op die manier kunnen we het risico op besmetting in onze campussen laag houden en zullen we de gezondheid van elkeen niet in gevaar brengen.  Voor meer informatie of bijkomende vragen kan je steeds terecht bij jouw cursusbegeleider.

Het call center is beschikbaar van 08u00 tot 19u30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 08u00 tot 16u00.

Sinds we met zijn allen “in ons kot” moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting e-leren. 

Via “Syntra West goes Digital” houden we jou op de hoogte van de laatste nieuwtjes omtrent het Moodle-cursistenplatform en de bijhorende webinarmodule ‘BigBlueButton’.

In het kader van de toenemende digitalisering en innovatie op gebied van blended learning, kan Syntra West tijdens een langlopende opleiding met vast curriculum bepaalde klassikale sessies omzetten in online sessies, met de nodige aandacht voor omkadering en begeleiding, zonder dat dit aanleiding kan geven tot recht op uitschrijven of schadevergoeding.

De algemene voorwaarden blijven gelden.

Het najaarsaanbod (vanaf september) staat al grotendeels online. 

Via de zoekformule – met mogelijkheid om te filteren op ‘webinar’, ‘blended learning’ of ‘e-learning-  - vind je nu ook gemakkelijk alle online trainingen terug.

Sinds we met zijn allen in ons kot moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting blended leren. Een mix dus van klassikaal en online leren. Dagelijks komen er nieuwe online opleidingen bij, om jou ten dienste te zijn! Mogelijks ben je intussen al samen met ons digitaal aan de slag, ter vervanging van een klassikale les. Mogelijk volg je deze eerstdaags en krijg je hierover persoonlijk bericht.  

Alle info hieromtrent kun je volgen via de pagina Syntra West goes digital.

 • Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 9:00 tot 19:30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:00. Je kan ons telefonisch bereiken via 078 353 653.
 • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze FacebookpaginaLinkedIn-pagina , en blog.

Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Coronavirus maatregelen

Toepassingsgebied

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

Uitgangspunt

De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Pas de regels van ‘social distancing’ toe

 • Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning.
 • Begeef je bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
 • Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen je helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
 • Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen

De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne

 • Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen enkele keren per dag met zeep!! 
  • Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. 
  • Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.
  • Tussendoor enkele keren.
 • Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.

Hoest- en nieshygiëne

 • In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
 • Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien.
 • Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 

Gezicht aanraken

Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.

Mondmaskers

 • Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
 • Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro.
 • Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
 • De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen.

Toch ziek?

 • Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing.
 • Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing).

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen

 • Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden,…  
 • Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
 • Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).

Vergaderingen docenten/cursisten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
 • Kan dit niet, beperk je dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven.

Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen.

Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.

See you on