We beantwoorden hieronder enkele van de vaakst gestelde vragen omtrent de COVID-19-maatregelen binnen Syntra West.

Zit je met een vraag, kijk dan even of je het antwoord hieronder al terugvindt.

Niet meteen gevonden wat je zocht? Stel dan gerust jouw vraag via info@syntrawest.be. Vermeld dan graag steeds je opleiding, je campus, en of je in dag- of avondonderwijs studeert.  We ontvangen veel vragen en deze informatie is vaak essentieel om je snel de juiste info te geven.

Vanaf de week van 11 mei starten we geleidelijk en sterk gefaseerd onze klassikale opleidingen terug op. We focussen ons op enkele praktijkopleidingen en zullen intussen de aanpassingen gedaan ifv Covid-19 continu evalueren. In de hierop volgende weken is het onze doelstelling om alle praktische opleidingen opnieuw te laten opstarten. Theoretische opleidingen blijven we maximaal online aanbieden.

De betrokken cursisten/groepen worden door ons hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Voor heel wat praktijkopleidingen, waar fysiek contact bij te pas komt, wachten wij nog op richtlijnen van de overheid. Onze facility-afdeling doet er ondertussen alles aan om de campussen zodanig herin te richten zodat lesmomenten in de meest veilige omstandigheden kunnen georganiseerd worden. 

Het call center is beschikbaar van 09u00 tot 19u30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 09u00 tot 15u00.

Onze medewerkers en docenten bundelen de krachten om maximaal in te zetten op online leren. Er zijn ondertussen al verschillende online cursussen gestart, en er zullen er nog meer volgen. Wij houden jou hiervan zo goed mogelijk op de hoogte, zodat je toch bepaalde lessen kan blijven volgen in deze periode.

De ingeplande lessen worden zoveel als mogelijk vervangen door online lesmomenten. Op dit moment gaan reeds méér dan 50 opleidingen online door. Dagelijks komen er nieuwe opleidingen bij dankzij de inspanningen van ons team. Mogelijks ben jij intussen al samen met ons digitaal aan de slag, mogelijks volg je deze eerstdaags en krijg je hierover persoonlijk bericht. 

Om deze digitalisatiegolf in goede banen te leiden werden al meer dan 130 docenten opgeleid. Hierdoor kunnen ze vlot aan de slag met de digitale doceertools. 

Uiteraard is dit niet haalbaar voor elk type les, denk maar aan praktijklessen. Voor deze lessen/opleidingen plannen we de gemiste lesmomenten op een later tijdstip. Wanneer dit kan plaatsvinden, hangt uiteraard af van de beslissing van de overheid. Van zodra hierover meer nieuws, contacteren we jou.

Vanaf de week van 11 mei starten we geleidelijk en sterk gefaseerd onze klassikale opleidingen terug op. We focussen ons op enkele praktijkopleidingen en zullen intussen de aanpassingen gedaan ifv Covid-19 continu evalueren. In de hierop volgende weken is het onze doelstelling om alle praktische opleidingen opnieuw te laten opstarten. Theoretische opleidingen blijven we maximaal online aanbieden.

De betrokken cursisten/groepen worden door ons hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Ook hier kijken we in de mate van het mogelijke om examens via de beschikbare digitale tools te laten verlopen.  Syntra West is hiervoor in overleg met de overheid, die ons officieel de toelating dient te geven om dit ook te mogen doen. Voor examens waar dit niet mogelijk is, gaan we kijken voor nieuwe examendata. Van zodra deze gekend zijn, contacteren we jou.

Sinds we met zijn allen “in ons kot” moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting e-leren. Ondertussen hebben we al diverse online ‘how to webinar’ instructiesessies gestart voor docenten. 130 docenten tekenden hiervoor al online present en reeds meer dan 50 opleidingen worden online verdergezet.

Verderzetting stageovereenkomst | bij bezoldigde stageovereenkomst OT/VDO

Alle bezoldigde stageovereenkomsten in een ondernemerschapstraject worden verder uitgevoerd.

Uitzondering hierop zijn de stageovereenkomsten in ondernemingen die gevat zijn door de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad. Als een onderneming omwille van deze maatregelen haar activiteiten wegens overmacht moet stopzetten, wordt de stageovereenkomst volledig geschorst. Er is geen stagevergoeding verschuldigd.

Welke activiteiten nog toegelaten zijn is terug te vinden in het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Tijdelijke werkloosheid voor stageovereenkomsten die onder het RSZ-statuut alternerende opleidingen vallen | bij bezoldigde stageovereenkomst OT/VDO

Ondernemingen verbonden door een stageovereenkomst die valt onder het RSZ-statuut alternerende opleiding (cfr. artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) en die hun werkzaamheden moeten stopzetten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vragen voor hun cursisten tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend.

Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA. De RVA is bevoegd voor het toekennen van de tijdelijke werkloosheid.

Voor stageovereenkomsten die niet onder het RSZ-statuut alternerende opleiding vallen kan geen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd. Het gaat om stageovereenkomsten met minder dan 150 lesuren (vrijstellingen inbegrepen) op jaarbasis in de opleidingsinstelling.

 • De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van opleidingscheques en KMO-portefeuille ontslaat de cursist niet van tijdige betaling van de factuur.
 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) en is slechts kosteloos mogelijk tot één week vóór de aanvang van de cursus.
 • Bij annulering (steeds schriftelijk per e-mail of per fax t.a.v. de contactpersoon, die vermeld staat op de bevestigingsmail/brief) vanaf één week vóór de start van de cursus gelden volgende regels:
  • Bij kortlopende opleidingen (tot 15 sessies): het volledige inschrijvingsgeld blijft integraal verschuldigd.
  • Bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies): annulering tot uiterlijk vóór de 2de lesdag is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de 2de lesdag is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.
  • Bij voltijdse dagopleidingen: annulering tot uiterlijk vóór het einde van de tweede lesweek is mogelijk, in dit geval blijft de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. Vanaf de derde lesweek is het inschrijvingsgeld integraal verschuldigd.

De datum van afstuderen is afhankelijk van het type opleiding en van de komende beslissingen van de regering.  Zodra meer info hieromtrent gekend is, communiceren wij hierover naar de cursisten.

Net zoals in de reguliere klassikale opleiding, kun je ook hier gewettigd afwezig zijn.  Stuur de de nodige documenten naar info@syntrawest.be.

Worden de lessen duaal leren en werken binnen SYNTRA West opgeschort?

Alle lessen worden geschorst tot en met 3 mei. Van zodra hierin wijziging komt, worden leerlingen, werkgevers en ouders ingelicht. 

Wordt de overeenkomst alternerende opleiding (OAO) opgeschort?

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen) in alternerende opleidingen (OAO) worden vanaf 18/3/2020 tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 3 mei. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat de leerling, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 3 mei.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, voor een aantal essentiële beroepen/richtingen is een uitzondering.  Op 24/3/2020 werd de lijst met essentiële beroepen/richtingen verduidelijkt voor Leertijd en Duaal Leren. Je vindt deze hieronder terug:

 • Aanvuller (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
 • Banketbakker 
 • Brood- en banketbakker 
 • Broodbakker 
 • Grootkeukenhulpkok 
 • Grootkeukenkok 
 • Grootkeukenmedewerker 
 • Kassier (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
 • Magazijnmedewerker (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
 • Slager 
 • Slager/bereider verkoopklare gerechten 
 • Slager/spekslager
 • Verkoper (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)
 • Winkelbediende (beperkt tot voeding, dierenvoeding, bloemen en planten)

Overeenkomsten in dergelijke ondernemingen en diensten, kunnen onder bepaalde voorwaarden verder lopen, namelijk:

 • Als de opleiding op de lijst staat van opleidingen in duaal leren/leren en werken waarvoor de overeenkomsten in essentiële diensten mogen (zie hierboven)  verderlopen én 
 • Wanneer de betrokken sector het mogelijk acht en wenselijk vindt dat de werkplekcomponent wordt verdergezet (momenteel vinden de betrokken sectoren van bovenstaande vermelde opleidingen het mogelijk en wenselijk)  én
 • Wanneer de onderneming het opportuun vindt om de opleiding op de werkplek verder te zetten en de beschermingsmaatregelen kan garanderen.

Bij opschorting van de overeenkomst alternerende opleiding (OAO), wat dient de werkgever te doen? 

 • Indien de onderneming moet stoppen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt de onderneming voor de leerling tijdelijke werkloosheid aan (zoals voor gewone werknemers).
 • Als je onderneming zelf nog verder blijft werken, maar de overeenkomst alternerende opleiding moet schorsen omwille van de maatregelen die nu genomen worden, vraagt ze voor de leerling tijdelijke werkloosheid aan. 
 • De werkgever (sociaal bureau) stuurt maandelijks elektronisch de gegevens door naar de RVA.

Bij opschorting van de overeenkomst alternerende opleiding (OAO), wat dient de werknemer/leerling te doen?

 • Leerlingen die gesyndiceerd zijn, kunnen terecht bij hun vakbond.
 • Leerlingen die niet gesyndiceerd zijn, kunnen beroep doen op de hulpkas. Vind je dichtstbijzijnde kantoor op  https://www.hvw-capac.fgov.be/nl.
 • De leerling moet document ‘C3.2 Corona’ ingevuld terugbezorgen bij je vakbond of bij de hulpkas om de uitbetaling correct te laten verlopen. Bij sommige vakbonden kan dit tevens rechtstreeks online worden ingevuld.

Op de site van de vakbonden/hulpkas staat ook mooi uitgelegd wat de stappen zijn die moeten gevolgd worden.

Worden voor de leerlingen, tijdens de opschorting van de lessen, opdrachten voorzien?

De leerlingen duaal leren werken worden ingelicht via mail.

Het najaarsaanbod (vanaf september) staat al grotendeels online. Binnenkort vind je hier een link, waarbij je ook alle nieuwe online opleidingen/webinars in één muisklik terugvindt.

Sinds we met zijn allen in ons kot moeten blijven, transformeert Syntra West razendsnel richting blended leren. Een mix dus van klassikaal en online leren. Dagelijks komen er nieuwe online opleidingen bij, om jou ten dienste te zijn! Mogelijks ben je intussen al samen met ons digitaal aan de slag, ter vervanging van een klassikale les. Mogelijk volg je deze eerstdaags en krijg je hierover persoonlijk bericht.  

Alle info hieromtrent kun je volgen via de pagina swgoesdigital  

 • Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 9:00 tot 19:30 van maandag tot donderdag en vrijdag van 9:00 tot 15:00. Je kan ons telefonisch bereiken via 078 353 653.
 • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op onze FacebookpaginaLinkedIn-pagina , en blog.
 • Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be.

Coronavirus maatregelen

Toepassingsgebied

De hierna vermelde preventiemaatregelen zijn van toepassing op elke cursist van Groep Syntra West en gelden van zodra men de parkings en gebouwen betreedt. Door naar de campus te komen en aanwezig te zijn tijdens de lessen aanvaardt men de maatregelen en bevestigt men ze nauwgezet te zullen naleven.

Uitgangspunt

De veiligheid en gezondheid van eenieder zijn de absolute basisvoorwaarden bij de geleidelijke en gedeeltelijke heropstart van bepaalde lesactiviteiten en praktijkopleidingen. We voorzien preventiemaatregelen voor een zo veilig mogelijke werk- en opleidingsomgeving, waarbij we het risico op besmetting trachten te minimaliseren.

Algemene veiligheidsrichtlijnen

Pas de regels van ‘social distancing’ toe

 • Respecteer in de leslokalen, wandelgangen en sanitaire ruimten 1,5 m afstand (wacht even als die afstand niet kan behouden worden). Volg steeds de aangebrachte belijning.
 • Begeef je bij het binnenkomen meteen naar het aangeduide leslokaal. Houd geen samenscholing op gemeenschappelijke plaatsen en de parkings. Geef geen handen.
 • Kom niet in de burelen van medewerkers. Ze kunnen je helpen of te woord staan in een klaslokaal of vergaderzaal.
 • Docenten en medewerkers zullen cursisten aansporen om de regels te respecteren. Bij flagrante overtreding of weigering kan verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Hygiënemaatregelen

De overdracht van het coronavirus gebeurt hoofdzakelijk door hoesten of niezen. Daarom is een goede hygiëne de belangrijkste preventieve maatregel.

Handhygiëne

 • Dit is dé belangrijkste regel: Was je handen enkele keren per dag met zeep!! 
  • Na elk toiletbezoek: in de toiletten zijn ontsmettende zeep en rolhanddoeken ter beschikking. 
  • Vóór het aanraken van gemeenschappelijke items zoals toetsenborden, toestellen, afstandsbedieningen, enz. Een correcte handwasbeurt duurt minimum 40 seconden.
  • Tussendoor enkele keren.
 • Bijkomend: Aan de hoofdingang staat een dispenser met handalcohol. Gebruik deze liefst enkel wanneer handen wassen niet mogelijk is. Een correcte ontsmettingsbeurt met handalcohol duurt minimum 20 seconden.

Hoest- en nieshygiëne

 • In plaats van in je hand, hoest of nies je beter in je elleboog of tegen je schouder. Nies in je handen als het niet anders kan, maar was ze dan meteen.
 • Best is om een papieren zakdoek voor je mond en neus te houden en hem daarna weg te gooien.
 • Deponeer zelf je gebruikte zakdoeken in de restafvalbak. 

Gezicht aanraken

Je handen raken zaken aan die mogelijk besmet zijn met virussen. Door daarna je ogen, neus of mond aan te raken, kan het virus je besmetten. Probeer dus niet te veel aan je gezicht te komen.

Mondmaskers

 • Wij volgen de instructies van het Dept. Onderwijs dat het gebruik van mond- of gelaatsmaskers voor docenten en cursisten verplicht. Deze dienen te worden opgezet van zodra de gebouwen worden betreden. 
 • Cursisten en docenten worden verzocht zelf een mond- of gezichtsmasker te voorzien. Wie geen eigen mondmasker bij zich heeft, kan een wegwerpmodel aankopen aan het onthaal voor 1 euro.
 • Wie weigert een mondmasker te dragen, kan geen lessen bijwonen en wordt verzocht de gebouwen te verlaten.
 • De eigen medewerkers dragen mondmaskers als ze uit hun bureau komen.

Toch ziek?

 • Wie koorts heeft en symptomen van Corona (grieperig, hoesten/niezen), gaat naar / blijft thuis en contacteert de huisarts voor testing.
 • Bij bevestigde corona besmetting: contacteer ons, opdat we docenten, medewerkers en cursisten waarmee contact geweest is kunnen verwittigen (contact tracing).

Reiniging van lokalen en arbeidsmiddelen

 • Dagelijks worden alle lokalen, gangen en sanitair grondig schoongemaakt, met extra aandacht voor deurklinken, toiletten, lichtschakelaars, liftknoppen, toetsenborden,…  
 • Leslokalen en ateliers worden, indien intensief gebruikt, meermaals per dag schoongemaakt.
 • Het onderhoudspersoneel is voorzien van de passende producten en beschermingsmiddelen (mondmasker, handschoenen).

Vergaderingen docenten/cursisten

 • Beperk zo veel mogelijk fysieke bijeenkomsten en gebruik de digitale alternatieven (zoom, team, BBB). 
 • Kan dit niet, beperk je dan tot enkel de noodzakelijke deelnemers. Was in dat geval de handen voor en na en houd 1,5 m afstand.

Dank om deze maatregelen, in eenieders belang, na te leven.

Enkel samen met jullie kunnen we deze crisis overwinnen.

Heb je, na het lezen van deze maatregelen en instructies, nog vragen of suggesties, neem dan contact op met onze onthaalmedewerkers of stuur een mail naar Patrick Huyghe.