De Warmste Bakkers t.v.v. Spierziekten Vlaanderen

Bakkersactie voor Music for life

De Warmste Week van Music for Life is aan de 7e editie toe en deze keer blijven de bakkers niet achter. Onder het motto ‘met hoe meer, hoe beter’ en onder naam ‘de Warmste Bakkers’ werd besloten om de handen in elkaar te slaan en geld in te zamelen ten voordele van Spierziekten Vlaanderen. 

Spierziekten Vlaanderen

De vzw Spierziekten Vlaanderen ondersteunt in de eerste plaats mensen met een neuromusculaire aandoening (NMA, of spierziekte). Maar ook hun familieleden, naasten en mensen die professioneel met spierziekten in contact komen, behoren tot hun doelgroep. De organisatie komt op voor hun rechten en verdedigt hun belangen, biedt informatie, lotgenotencontact en vorming om patiënten en hun familie zelfstandig en als volwaardige burgers aan de samenleving te laten deelnemen. Dit door één gedachte centraal te plaatsen: alle drempels die leiden tot uitsluiting wegwerken. Het is immers vanzelfsprekend dat iedereen, in al zijn verscheidenheid, erbij hoort. De leden vertegenwoordigen samen een 50-tal verschillende diagnoses waarvan sommige zeer zelden voorkomen. Bijzondere aandacht en samenwerking is er met de verschillende neuromusculaire referentiecentra (NMRC's) en medisch pedagogische instituten (MPI’s) in Vlaanderen waar mensen met een spierziekte terechtkunnen voor diagnose, behandeling en begeleiding.

Met de bakkerijschool Ter Groene Poorte en hun oud-leerlingenbond IVVOB, Syntra West, Bakkers Vlaanderen, VABA, de Kortrijkse brood- en banketbakkers, het bakkerijmuseum,... worden de krachten verenigd om een groot aantal bakkers in wording, bakkers en hun klanten te bereiken om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Spierziekten Vlaanderen. Dit allemaal onder de noemer De Warmste Bakkers.
Daarom ook een oproep naar alle warme bakkers die hun schouders onder dit mooie initiatief willen steken. Wil je een heerijk broodje verkopen ten voordele van, heb je knapperige koekjes in de aanbieding of misschien wel een lekker taartje? Laat het ons weten en registreer je actie tvv Spierziekten Vlaanderen via www.warmstebakkers.be
Studio Brussel komt dit jaar met de Warmste Week naar Kortrijk. Het belooft opnieuw een warme week te worden met vele warme acties en hopelijk een heel mooi ingezameld bedrag. Daar willen De Warmste Bakkers zeker toe bijdragen. 

Cursist aan het woord

Na de opleiding drone piloot klasse 1 was ik perfect in staat het examen tot een goed einde te brengen.

Bart

See you on